Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
 
Ecce Homo
 
Wstecz                                                      Daleg
 
Oto człowiek!" powiedział Piłat. I stanął Jezus  jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich.
 
Nieskalany baranek stał się ofiara za grzechy świata.  I na całym świecie, wciąż jest ofiarą w życiu cierpiących tragedie, choroby, niesprawiedliwość, ubóstwo i depresję.
 
I my dzisiaj jesteśmy na ziemi Jezusem i w ciągu naszego życia, żyjemy Jego życiem w jego ludzkich tajemnicach. Niektórzy mogą przeżywać Jego życie na pustyni.  Ci, którzy pozostają niezauważeni, żyją  ukrytym życiem” Jezusa. Niektórzy mogą z trudem pracować podążając śladami cieśli z Nazaretu. Inni pomagają bliźnim poprzez uzdrawianie i nauczanie a jeszcze inni cieszą się przyjaciółmi, jak Jezus w Betanii.
 
Jednak najważniejsze momenty Swego życia zachowuje On dla swoich wybranych; są to ci, którzy przeżywają Jego bolesną mękę, Jego ofiarę, która odkupiła świat. Obyśmy okazali sie godnymi i chętnymi uczestnikami w Jego dziele odkupiania współczesnego świata!
 
© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski