Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
 
Chrzest Pana Jezusa
 
Wstecz                                                      Dalej
 
Jezus zostaje ochrzczony w Jordanie.  Jan Chrzciciel usuwa się;  widzimy odbijające się w wodzie jego ramiona, gdy ukazuje mu się Trójca Święta.
 
Oto obraz Trójcy Świętej, objawiającej się Janowi, ostatniemu prorokowi, słyszącemu głos Ojca i widzącemu Ducha Świętego w postaci gołębicy, zstępującej by spocząć na Jezusie.
 
Przeznaczyłam mniej więcej równe części obrazu Ojcu (przedstawionemu w postaci otwartego nieba), Synowi i Duchowi Świętemu, aby wskazać na równość trzech Osób Boskich. Trzy Osoby są jednym Bogiem, a więc chrzcimy w imię, a nie w imiona, Ojca i Syna i Ducha Świętego.
 
W naszym własnym chrzcie, który mamy przeżywać codziennie, zostaliśmy pochowani w Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym i zrodzeni na nowo w Trójcy Przenajświętszej.
 
© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski