Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
Sacred Heart of Jesus
 
Najświętsze Serce Jezusa
 
Wstecz                                                      Dalej
 
Czy możesz sobie wyobrazić Jezusa stojącego sam na sam z tobą w ciemności, Jego umęczone serce w płomieniach miłości do ciebie?
 
Jedno spojrzenie miłości w Jego oczach wystarczy, by wypełnić nasze serca na zawsze. On przyjmuje nas do Swego serca, ucieczki grzeszników, i codziennie oferuje Swoją nieodwzajemniona miłość w Eucharystii.
 
Jezus jest czystą miłością. Jego ludzkie serce jest lekarstwem dla naszej ludzkiej kondycji. Nawet mimo naszych najlepszych starań, rzadko możemy kochać bez mieszanych motywów. Gdy ofiarujemy Bogu dobre intencje naszych czynów, Najświętsze Serce Jezusa oczyszcza nasze splamione, ludzkie zamiary. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, będąc nierozerwalnie związane z nabożeństwem do Eucharystii, oczyszcza nasze serce.  W Jezusie wszystkie nasze intencje stają sie czyste.
 
Czy możesz sobie wyobrazić siebie stojącego przed Bogiem w najjaśniejszym świetle, będąc kochanym miłością doskonałą?
 
© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski