Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
Mother
 
Matka
 
Wstecz                                                      Dalej
 
Maryja Panna trzyma swego pierworodnego syna.  Jest On drugą osobą Trójcy Świętej, na co wskazuje Swoją ręką.  Jest pierworodnym, powstałym ze śmierci, co sprawia, że wszyscy, którzy idą za Nim do nieba, są Jego braćmi i siostrami.  Ponieważ jesteśmy Jego rodzeństwem, Maryja jest także i naszą matką.  Jesteśmy narodzeni na nowo jako jej duchowe dzieci.
 
Biblia mówi, że Maryja porodziła pierworodnego syna (Łk 2:7).  Biblia nie została napisana dla zaspokojenia naszej ciekawości rzeczy naturalnych, lecz aby nam przekazać prawdę teologiczną; dowodem na to są różnice chronologiczne w Biblii.  Znajdują się w niej nauki duchowe, ukryte w obszarach trudnych dla nas do zrozumienia.  Użycie tytułu “pierworodny” w odniesieniu do Jezusa podkreśla Jego ziemskie prawa i godność i wskazuje na Jego wieczne prawa i chwałę; lecz również oznacza to, że także i my jesteśmy dziećmi Maryi.
 
Na obrazie tym przedstawiłam Maryję w szatach białych i żółtych, które są kolorami watykańskimi; Maryja Matka, zawsze Dziewica, jest Matką Kościoła.
 

© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski