Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
 
Niepokalane Serce Maryi
 
Wstecz                                                      Dalej
 
Niepokalane Serce Maryi płonie miłością do Boga.  Żadna istota ludzka nie kochała Pana tak jak Ona.  Choć była bezgrzeszna, dobrowolnie przyjęła skutki grzechu; cierpienie w jedności z Jezusem.
 
Bóg ma prawo być kochanym tylko dla Siebie samego.  Czy nie jest więc właściwe, aby choć jedna osoba, pośród miliardów, miłowała Boga tak, jak On na to zasługuje?  Sprawiedliwości nie stałoby się zadość, gdyby żadna ludzka istota, stworzona na obraz Boga, nie była Mu całkowicie oddana, jak Mu się to należy.
 
Niepokalane Serce Maryi, bardziej święte niż wszyscy Święci razem, jest wizerunkiem Kościóła chwalebnego – udoskonalonych dusz w Niebie, godnych by kochać Boga czystymi sercami.
 

© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski