Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
Przewiń w dół aby zobaczyć szczegóły.
Chrystus Król
Wstecz                                                      Dalej
 
Chrystus jest królem.  Jest królem całego Swego stworzenia – wszechświata przedstawionego w postaci gwiezdnego tła, jak również niewidzialnego świata aniołów.  Obraz przedstawia Go siedzącego na tronie aniołów.
 
Na Jego szacie namalowana jest każda flaga współczesnego świata; Chrystus jest królem wszystkich przeszłych, obecnych i przyszłych narodów.  Jest królem królów.
 
Kiedy wreszcie nadejdzie Jego królestwo, wszystko, co do tej pory istniało, zostanie Mu prawowicie poddane.
 
Pod Jego stopą znajduje się trzech pretendentów: grzech pierworodny, fałszywe bożki i śmierć.
 
Grzech pierworodny, choć zmazany przez chrzest, jednak nas okaleczył.  Wszyscy zachowaliśmy cztery skutki grzechu pierworodnego, mianowicie: ignorancję, złość, słabość i pożądliwość.
 
Dlatego też często stawiamy mniejsze dobro ponad Dobro ostateczne, dla którego zostaliśmy stworzeni.  Wybieramy fałszywych bożków zamiast samego Boga i pozwalamy im panować w naszych sercach.  Najpowszechniejszym ze wszystkich fałszywych bożków jest nasze własne ja.
 
Naszym końcowym losem jest śmierć.  Ale dla zbawionych, śmierć nie ma ostatniego słowa.
 
Chrystus Król zwycięża wszystko, nawet śmierć, i będzie dzielić Swą koronę ze wszystkimi świętymi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski