Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
 
Cześć
 
Wstecz                                                      Dalej
 
Zanim Bóg przemówił do Mojżesza, zażądał od niego czci.  Bóg poprosił Mojżesza, aby zdjął sandały, ponieważ stoi na świętej ziemi.
 
Kiedy wchodzimy do kościoła, stoimy na świętej ziemi.  Nie usłyszymy Boga przemawiającego do nas w modlitwie, dopóki nie będziemy mieli usposobienia czci.
 
Kiedy kierujemy nasze serca do modlitwy, gdziekolwiek jesteśmy, musimy zacząć od uszanowania.  Uznajemy, że Bóg jest Panem, pokornie poddając się Jego świętej woli.
 
Cześć oddawana Bogu jest pierwszym krokiem, który ustanawia naszą z Nim relację.  On jest naszym kochającym Stwórcą, a my Jego sługami, których zaprasza, byśmy się stali Jego adoptowanymi dziećmi.
 
W ten więc sposób, dzięki pełnej czci modlitwie, poznajemy miłość i opiekę Boga, abyśmy pomimo otaczających nas płomieni, mogli być zachowani jak krzew gorejący, którego ogień nie strawił.
 
© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski