Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
Boże miłosierdzie
 
Wstecz                                                      Dalej
 
Jest to moja wersja wizerunku Bożego miłosierdzia, który w prywatnym objawieniu otrzymała Św. Faustyna Kowalska.
 
Czerwone promienie symbolizują Krew Chrystusa, dającą życie duszom.  Białe promienie symbolizują wodę, oczyszczającą i uświęcającą dusze.  Obydwa promienie wylewają się z Serca Jezusowego przepełnionego miłosierdziem;  z tego samego Serca, z którego wytrysnęła Krew i woda po przebiciu włócznią.  Te promienie Krwi i wody, życia i sprawiedliwości, chronią nas od tego, na co sobie zasłużyliśmy.
 
Miłosierdzie jest największym przymiotem Boga.  Gdy zawierzymy Bożemu miłosierdziu, dopiero wtedy zaczniemy rozumieć tę wielką tajemnicę, którą jest Bóg.  Jezus oddał Swe życie, aby obdarzyć nas przebaczeniem.  Nie obrażajmy Go więcej przez ograniczanie Jego nieskończonego miłosierdzia, lecz ze skruszonym sercem i wiarą wypowiedzmy słowa modlitwy, którą przekazał Św. Faustynie, w intencji nawrócenia grzesznika:
 
“O Krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie”.
 
© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski