Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
 
Oblubienica, Kościół
 
Wstecz                                                      Dalej
 
Gdy Jezus modlił sie w Getsemani, błagał swych uczniów, aby czuwali i aby nie musieli przejść przez próbę.  Jezus w udręce oczekiwał zdrady jednego ze swych wybranych przyjaciół i pocił sie krwią za nasze grzechy.  A jednak, my jesteśmy Jego Kościołem, Jego wybraną Oblubienicą. (Obraz Kościoła namalowany jest na sukni Oblubienicy).
 
W tym ponurym czasie dla Kościoła, Oblubienica musi się w bólu pochylić by wypić z kielicha goryczy, który przyjął sam Jezus;  ona również musi cierpieć z powodu tych, którzy ją zdradzają.  Jest zaręczona z Jezusem w Jego agonii.
 
Ci, którzy zostali skrzywdzeni, połączeni są mocniej z Panem w Jego smutku.  On ich szczególnie zaprasza do modlitwy, aby ci, którzy z Jego Oblubienicy czynią nierządnicę, zostali obdarowani łaską nawrócenia.
 
Bóg udziela wystarczającej łaski każdemu, kto należy do Jego Kościoła, lecz błaga nas, by być na tę łaskę otwartym. Oblubienica nie może sobie pozwolić na zaśnięcie.  Ci, którzy się nie modlą, błądzą.
 
© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski