Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
Służebnica w Trójcy Świętej
 
Wstecz                                                      Dalej
 
Maryja, służebnica Pana, przedstawiona jest tu w triadzie Ojca (oko), Syna, Jezusa, i Ducha Świętego (gołębica).  Jest umiłowaną córką Ojca, oblubienicą Ducha Świętego i matką Syna, Chrystusa, naszego Zbawiciela.
 
Służebnica w Trójcy Świętej jest modelem dla nas, ktorzy również jesteśmy stworzeni w Trójcy.  Wszyscy jesteśmy dziećmi Ojca, który stwarza nas i utrzymuje przy życiu.  Jesteśmy poślubieni Duchowi Świętemu, który w nas żyje w poufałości poprzez Chrzest.  Jesteśmy  matką, bratem i siostrą Jezusa, gdy pełnimy wolę Ojca  zezwalając w ten sposób Duchowi Świętemu, by nas przemieniał w drugiego Jezusa.
 
Przemieniając się, zarażamy naszych braci i siostry, którzy z kolei podobnie stają się kopiami Jezusa.  Tworzymy razem jedno Mistyczne Ciało Chrystusa, a jako Chrystus – również i my nazywamy Maryję naszą matką.
 
Tak jak Maryja, jesteśmy stworzeni w Trójcy.  Niech więc nasze “tak”, na Jej wzór, doprowadzi nas do pełnego wchłonięcia w życie Trójcy Świętej.
 
© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski