Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
 
Wydaj owoc
 
Wstecz                                                      Dalej
 
Kosze małych fig zostały zebrane z tego jednego drzewa, przez cały okres jego życia.  Figi reprezentują nasze uczynki.  Mogą one być małe, lecz gdy są wykonane w miłości, pozostaną na wieki jako skarb w niebie.  Ten nieśmiertelny owoc namalowany jest na obrazie w kolorze jaskrawo różowym.
 
Duch Święty zapoczątkowuje naszą miłość do Boga i obdarza nas łaską, byśmy wydali trwały owoc.  Żółta farba przedstawia tę łaskę w ruchu, oświecając nasze myśli i czyny.  Wydajemy owoc nieśmiertelny w zależności od tego, jak często przyjmujemy ten dar i czy w miłości na niego odpowiadamy.
 
Bóg nie wstrzymuje łaski nam potrzebnej do wydania owocu;  udostępnia nam ją w sakramentach.  Od stopnia naszego współdziałania z tą łaską dostępną w sakramentach,  będzie zależała obfitość naszego plonu.
 
© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski