Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
Life and Death
 
Życie i śmierć
 
Wstecz                                                      Dalej
 
“Tyś pokruszył śmierci wrota, starł jej oścień w męki dobie i rajskiego kraj żywota otworzyłeś wiernym sobie”.  (Hymn “Te Deum”)
 
Któż inny jak nie sam Bóg mógł obmyśleć ten plan, pełen zaskakujących pomysłów?  Sam Bóg poddał się śmierci, by ją zwyciężyć.
 
Jezus, po przyjęciu ostatecznej ofiary, został pochowany w śmierci na trzy dni.  Lecz Bóg jest suwerenny i rządzi nawet w śmierci.  Zerwał z nią dzięki Swej mocy i stworzył nam wyjście, przez które przejdziemy.
 
Ci, którzy żyją godnie, przejdą wyjściem Jezusa ze śmierci do prawdziwego życia, życia” bardziej żywego” niż jakiegokolwiek doświadczyliśmy.
 
Akceptacja naszych cierpień w Chrystusie staje się jakby mapą drogową, która natychmiast nam pomaga odnaleźć wyjście prowadzące do życia wiecznego.
 
“O śmierci, gdzie twoje żądło? O grobie, gdzie twoje zwycięstwo?”
 
© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski