Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
 
Światłość świata
 
Wstecz                                                      Dalej
 
W świecie, który jest ślepy i pogrążony w ciemności, rozlewa sie światłość.  Gdy uczeń Chrystusa żyje wiarą, często za cenę osobistej ofiary, światłość wyróżnia się w ciemności.  Rzuca się w oczy nie tylko kontrast między jego czynami a głównym nurtem świata, lecz jeszcze coś więcej; to prześwieca światło Chrystusa będące w jego duszy, a skoro zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, wszyscy powinniśmy umieć to światło rozpoznać.
 
Biblia uczy nas, że Jezus jest światłością świata (J 8:12), a także, że my jesteśmy swiatłością świata (Mt 5:16).  Kościół jest Chrystusem, a światłem Chrystusa w nas, jak każdym światłem, rzucamy cień.  Obraz przedstawia ten cień w postaci krzyża.  Ci, którzy wolą ciemność, nie ujrzą w wierzących nic poza krzyżem:  nędzę i głupią ofiarę.  Lecz dla “dzieci światłości”, zmartwychwstały Chrystus ukazuje się poprzez istotny krzyż.
 
“Głębia przyzywa głębię” (Ps 42:8).  Dostrzeganie światłości przeświecającej przez bliźniego chrześcijanina zachęca nas i sprawia, że pragniemy Światłości, którą jest Chrystus.
 

© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski