Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
Ora Pro Nobis
 
Ora pro nobis
 
Wstecz                                                      Dalej
 
Święta Maryjo, Królowo nieba i ziemi,
Której modlitwy są najmilsze Bogu,
Ktoraś żyła jako najdoskonalsza uczennica Chrystusa,
Od momentu Twego Niepokalanego Poczęcia
Do chwalebnego Wniebowstąpienia,
Prosimy Cię, módl sie za nami swoim czystym sercem, przepełnionym miłością,
By w swym miłosierdziu, Bóg doprowadził nas
Przez tę łez dolinę
Do wiecznego Pokoju.
Maryjo, Królowo Rodziny i Królowo Wszystkich Narodów,
Ora pro nobis.  Módl się za nami.
 

© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski