Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
 
Przemienienie
 
Wstecz                                                      Dalej
 
Podczas Przemienienia, Jezus ukazał się w chwale, Swojej przedwiecznej chwale, ukrytej przed ludźmi wśród których chodził po ziemi.  Szata Jego stała się oślepiająco biała i w obrazie srebrzysta światłość, która z niej spływa, spoczywa na uczniach.  Piotrowi, Jakubowi i Janowi dane było chwilowo ujrzeć tę chwałę, po czym znów stała się ona dla zmysłów niewidoczna.
 
Chwała Jezusa jest nadal przed nami ukryta.  Nie dostrzegamy jej w konsekrowanej hostii, ale gdy jesteśmy obecni przed Najświętszym Sakramentem, z pewnością możemy podobnie otrzymać promień światła.
 
Niech słowa wypowiedziane przez Piotra, gdy ujrzał to wspaniałe objawienie, staną się również i naszymi słowami:  „Panie, dobrze, że tu jesteśmy.”
 
© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski