Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
 
Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie
 
Wstecz                                                      Dalej
 
Dzieci witają Jezusa i Jezus je zaprasza, aby do Niego przyszły.  Zbierają się wokół Niego, okazując swą milość bez zahamowań; dzieci są w tym względzie pokorne, w zgodzie ze swą naturą, albo kiedy chcą się przejechać na ramionach Jezusa czy tez kiedy z zachwytem się w Niego wpatrują.  Nie kierują sie pychą i nie ukrywają swych uczuć.
 
Dzieci są również chłonne i podatne, dlatego też Jezus potępia tych, którzy uczą je grzeszyć.  My mamy je kochać i pielęgnować, a one z kolei nas uczą.
 
Jezus umieszcza dziecko wśród nas, Jego uczniów, jako wzór do naśladowania.  Mamy naśladować dzieci, zmieniać się i stawać się duchem jak małe dzieci.
 
Królestwo niebieskie należy do tych, którzy staja sie jak dzieci.  Czynimy to poprzez nawrócenie i pokorne zdemaskowanie przed Ojcem Niebieskim, oraz gdy stajemy się w naszej formacji podatni na Jego świętą wolę.
 

© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski