Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
 
Służba
 
Wstecz                                                      Dalej
 
Gdyby to był Jezus gotowy nam służyć, bylibyśmy zaszokowani.  Możemy zrozumieć dlaczego Piotr zaprotestował, gdy Jezus nachylił się, aby umyć mu nogi.  My rownież byśmy się opierali, gdyby Jezus był naszym kelnerem w restauracji;  jest to praktyczny przykład, jak większość z nas doświadcza bycia obsługiwanym.
 
Lecz nie jest to obraz Jezusa.  Obraz ten przedstawia kapłana.  Kapłan jest powołany do naśladowania Jezusa w posłudze.  W hierarchii diakonów, kapłanów, biskupów i papieży, słudzy służą sługom, sprawiając, że autorytet i służba sa nierozdzielne.
 
I tak jak nie ma większego pana niż Jezus, tak samo nie ma większego sługi niż Jezus.  Jest On protoptypem zarówno pana jak i sługi.
 
W ten sposób Jezus obdarza kapłana swoim autorytetem w udzielaniu sakramentów i w nauczaniu, podczas gdy rowniez nakazuje mu usługiwanie poprzez dawanie samego siebie, co bardziej prawdziwie charakteryzuje kapłana, człowieka Chrystusa.
 

© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski