Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
 
Zdrowaś Maryjo
 
Wstecz                                                      Dalej
 
“Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna;  Pan z Tobą”(Lk 1:28)
Były to słowa wypowiedziane przez Anioła Gabriela jako zapowiedź początku naszego zbawienia przez Jezusa Chrystusa.
 
“Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego” (Łk 1:42)
Było to pozdrowienie Maryi przez Elżbietę.  Nazwanie Jej błogosławioną między niewiastami było przyrównaniem Maryi do takich kobiet jak Judyta i Estera, którymi Bóg sie posłużył w zbawieniu Swojego ludu.
 
Imię Jezus jest centralne w modlitwie “Zdrowaś Maryjo”, bo tylko Jego wysławiamy.
 
“Święta Maryjo, Matko Boża”
Ponieważ Jezus jest zarówno w pełni Bogiem i Człowiekiem, nie można oddzielać Maryi jako Matki Człowieka od Maryi Matki Boga.  Jest Matką całego Jezusa, a więc czcimy Ją pod Jej największym tytułem,  Matki Boga.
 
“Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej”
 
Prosimy Ją o modlitwy tak, jak byśmy prosili naszych wiernych przyjaciół, zarówno tych na ziemi, jak i tych w niebie, i liczymy na Jej matczyną pomoc przy śmierci, która jest  narodzinami do wieczności.
 

© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski