Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
The Vine and the Branches
 
Krzew winny i latorośle
 
Wstecz                                                      Dalej
 
“Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami”, mówi nam Jezus.  Bez Niego nie możemy przynosić owoców dla Królestwa.  Odcięci od Niego, bezładnie kręcimy się po tym świecie.
 
Duch Chrystusa jest sokiem płynącym w latoroślach, umożliwiającym nam przynoszenie owocu; a więc każde dobro, które czynimy, musi być mierzone miłością i prawdą.  Jeżeli brakuje miłości lub prawdy, to owoc jest zepsuty.
 
Nawet jeśli czasami jesteśmy boleśnie przycinani, musimy trwać w Chrystusie, czerpiąc z Jego Slowa i zachowując Jego przykazania.  Musimy pozostawać w jedności z Kościołem Katolickim, który On ustanowił i któremu przekazał swój autorytet.  Jedność jest zasadnicza!  Największym skandalem Chrześcijaństwa jest nasz brak jedności, spowodowany nie tyle brakiem miłości, lecz zniekształceniem prawdy.
 

© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski