Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
 
Pocałunek II
 
Wstecz                                                      Dalej
 
Jak niepojętą jest rzeczą, jak daleko Bóg wychodzi nam na spotkanie tam, gdzie jesteśmy, Jego pragnienie bliskości z nami i Jego całkowite opróżnienie Samego Siebie, choć jest wszechmocny! Nie tylko stał się człowiekiem, sługą cierpiącym, bezbronnym dzieciątkiem, embrionem, lecz posunął się dalej –  jest nam dany na pokarm pod postacią chleba. 
 
"Kto spożywa Moje Ciało i Krew Moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim".
 
A to właśnie tu zachodzi ta tajemnicza wymiana.  Choć Jezus wstępuje w nas, my również wstępujemy w Niego.  Wchodzimy naszym ciałem, duszą i duchem w Komunii Świętej, aby trwać w Chrystusie.  W Chrystusie obieramy sobie mieszkanie.  W ten sposób, zmartwychwstały Jezus z Nazaretu ożywia nasze ciało;  Wieczne Logos pochłania naszą duszę; i Druga Osoba w Trójcy Jedynego Boga przyciąga naszego ducha, w ten sposób prowadząc nas do zjednoczenia z samą Trójcą Świętą.
 
Nawet nieświadomie, zachodzi mistyczne zjednoczenie; najbardziej intymny moment, który dzielimy z Bogiem po tej stronie Nieba.  Jest to Boski pocałunek, który przygotowuje nas do tej ekstatycznej radości zjednoczenia z Bogiem w przyszłym życiu.
 

© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski