Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
 
Pocałunek
 
Wstecz                                                      Dalej
 
Jak niepojętą jest rzeczą, jak daleko Bóg wychodzi nam na spotkanie tam, gdzie jesteśmy, Jego pragnienie bliskości z nami i Jego całkowite opróżnienie Samego Siebie, choć jest wszechmocny! Nie tylko stał się człowiekiem, sługą cierpiącym, bezbronnym dzieciątkiem, embrionem, lecz posunął się dalej –  jest nam dany na pokarm pod postacią chleba. 
 
"Kto spożywa Moje Ciało i Krew Moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim".
 
A to właśnie tu zachodzi ta tajemnicza wymiana.  Choć Jezus wstępuje w nas, my również wstępujemy w Niego.  Wchodzimy naszym ciałem, duszą i duchem w Komunii Świętej, aby trwać w Chrystusie.  W Chrystusie obieramy sobie mieszkanie.  W ten sposób, zmartwychwstały Jezus z Nazaretu ożywia nasze ciało;  Wieczne Logos pochłania naszą duszę; i Druga Osoba w Trójcy Jedynego Boga przyciąga naszego ducha, w ten sposób prowadząc nas do zjednoczenia z samą Trójcą Świętą.
 
Nawet nieświadomie, zachodzi mistyczne zjednoczenie; najbardziej intymny moment, który dzielimy z Bogiem po tej stronie Nieba.  Jest to Boski pocałunek, który przygotowuje nas do tej ekstatycznej radości zjednoczenia z Bogiem w przyszłym życiu.
 

© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski