Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
 
Boski Nauczyciel
 
Wstecz                                                      Dalej
 
Jezus przyszedł, aby objawić nam prawdę o Bogu. Już jako dziecko w świątyni zaczął nauczać tej prawdy, ale i przedtem, aż do dziś, prawda się nie zmieniła.
 
Dzisiaj Jezus nadal naucza w świątyni naszych dusz, ale tylko dzięki pokorze dziecka możemy tę prawdę zrozumieć.
 
Prawda nie jest czymś, co możemy wymyślić. Nie ma „mojej prawdy” ani „twojej prawdy”; jest tylko jedna Prawda, jest nią sam Jezus Chrystus. (J 14: 6)
 
Nie słuchając Boskiego Nauczyciela mieszkającego w naszej duszy, będziemy wybierać to, co nam odpowiada, i uwierzymy w kłamstwa o tym, co jest dobre, a co złe. Im bardziej oddalamy się od nauk Chrystusa, tym dalej jesteśmy od Prawdy. W rezultacie dusza nasza staje się niespokojna, przepełniona pychą i zdezorientowana.
 
Co więcej, przebywanie u boku Boskiego Nauczyciela pomaga nam postępować w prawdzie - a wraz z prawdą przychodzi pokój, pokora i zrozumienie. Oczywiście Prawda nas wyzwoli. (J 8:32)
 

© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski