Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
 
Chodźcie, a zobaczycie!
 
Wstecz                                                      Dalej
 
Kiedy dwóch uczniów Jana podążyło za Jezusem, aby zapytać, gdzie mieszka, Jezus odpowiedział słowami: „Chodźcie, a zobaczycie!” (Jan 1:39)
 
Jezus mówi także i nam, abyśmy przyszli i zobaczyli. Zaprasza nas, abyśmy przyszli, ale nasze widzenie będzie zależało od naszej odpowiedzi. Bożym planem dla nas jest najpierw przyjść, a potem zobaczyć; najpierw uwierzyć, a potem zrozumieć.
 
Jest to sprzeczne z oczekiwaniem świata, które polega na tym, aby najpierw zrozumieć, a potem być może uwierzyć. Dumni nie przyjdą, jeśli najpierw nie zobaczą.
 
Bożą drogą jest zapoczątkowanie wiary poprzez dar wiary. Następnie ci, którzy pokornie go przyjmą, otrzymająkolejny dar. W wybranym przez siebie czasie, Bóg zaskakuje ich darem zrozumienia.
 
To wszystko jest dziełem Boga i tylko współpracując z Jego dziełem możemy zacząć dostrzegać kolejne odsłanianie sięcudów Bożych tajemnic.
 

© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski