Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
 
Nierówny porządek
 
Wstecz                                                      Dalej
 
Dysk na tym obrazie symbolizuje Boga; Ojciec jest zewnętrznym, złotym pierścieniem, Duch Święty jest spiralą, a Jezus jej centrum.
 
Kolorowe kształty reprezentują ludzkość.  Kształty wewnątrz koła są tak zaaranżowane przez Boga, aby idealnie do siebie pasowały w przez Niego zorganizowanym porządku.
 
Każdy kształt jest inny, ponieważ każdy z nas jest inny, ale każdy z nich zawiera ten sam wewnętrzny krąg.  U tych, którzy żyją w Bogu, ten wewnętrzny krąg jest złoty wskutek Bożej obecności.
 
Ten wewnętrzny krąg jest wyrazem naszej równości; równości w naszej nienaruszalnej godności bycia stworzonym na obraz Boga.  Ta równość dotyczy duszy, podczas gdy nasze ciała nie są równe.
 
Jest rażąco oczywiste, że niektóre ciała są zdrowe, podczas gdy inne zmagają się z chorobą. Są tacy, którzy są inteligentni, a inni są niemądrzy.  Mężczyźni na ogół są silniejsi, podczs gdy kobiety na ogół są bardziej wrażliwe.  Są tacy, którzy są wysportowani lub utalentowani, a inni nie.  Niektórzy rodzą się w bogactwie, a inni w ubóstwie, i lista jest długa.  Kiedy się rodzimy, nie możemy wybrać swojego imienia, rodziców, narodowości, płci, naszego ciała czy twarzy, temperamentu czy też czasu w historii, w którym żyjemy.  Nie możemy nawet decydować czy w ogóle chcemy istnieć.  Bez Boga jesteśmy niczym.
 
To Jego Boska Wola powołała nas do istnienia.  Postanowił nas stworzyć nie równymi w ciele w celu naszego uświęcenia.  Lecz dusze nasze ustanowił równe w godności.
 
Jeśli odrzucamy Boga, to wypieramy się naszych dusz i tracimy z oczu to, na czym naprawdę opiera się nasza równość.  Błędnie próbujemy przenieść tę wrodzoną równość, która należy do duszy, na ciało.  Odrzucając Boga jako naszego Stwórcę, rzucamy się w zewnętrzną ciemność.
 
Gdy współpracujemy z Bogiem ciałem i duszą, stajemy się częścią Jego doskonale uporządkowanej mozaiki.  To właśnie tu, z miłością, przygotował nam miejsce.  To tutaj przeznaczył nas do wiecznej radości w Swojej boskości.
 

© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski