Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
Oil and Water
 
Olej i woda
 
wróć                                                      następna
 
Z naszą tendencją do rozdzielania wszystkiego, nalegamy na dostrzeganie rzeczywistości z perspektywy  “albo/albo”. Trudno jest nam zaakceptować spójność elementow lub idei.
 
Dwie różne substancje – olej i woda –namalowane są w celu porównania ze sobą tych dwóch płynów.  Mimo, że olej i woda nie dają sie zmieszać, to jednak można je połączyć.  To samo odnosi się do pewnych aspektów przesłania chrześcijańskiego, które najlepiej można postrzegać nie jako “albo / albo”, lecz jako “zarówno / i”:  ciało i dusza, duch i litera, Pismo i Tradycja, miłość Boga i miłość człowieka, Stary Testament i Nowy Testament; oto niektóre przykłady, tak jak  wiara i uczynki.
 
Jest rzeczą ciekawą, że wiele innych elementów Chrześcijaństwa występuje parami:  ciało i krew, chleb i wino, krzyż i chwała, śmierć i zmartwychwstanie.  Nawet niektórzy święci wydają się występować parami:  Św. Franciszek i Św. Klara, Św. Jan od Krzyża i Św. Teresa z Avila, Św. Benedykt i Św. Scholastyka.  Bóg obdarzył nas dwojgiem oczu i uszu, dwiema rękami i stopami.  Być może Bóg chce nam dać pewność świadomości dwóch osobnych stanów.  Tendencja dostrzegania rzeczy w kategoriach “albo / albo” jest nam wrodzona, ponieważ ostatecznie, istnieje tylko albo Niebo albo Piekło.
 

© 2002-2022 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski