Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
Sacrifice
 
Ofiara
 
Wstecz                                                      Dalej
 
Bóg wystawia Abrahama na próbę: czy jego wiara i posłuszeństwo, strach przed Panem i zawierzenie Bożej Opatrzności, będą silniejsze niż jego milość do syna?  Jakiej olbrzymiej ofiary zażądał Bog!  Abraham musiał odczuwac w swym ciele napięcie każdego ścięgna, na co wskazują linie wokół malunku.  Odwraca od siebie twarz Izaaka, by móc być wpatrzonym w wolę Pana.
 
Bóg poddaje nas próbom nawet i dziś.  W Ewangelii Św. Mateusza (Mt 10:37) słyszymy, że jeśli miłujemy ojca lub matkę, syna czy córkę więcej niż Jezusa, nie jesteśmy Jego godni.  A więc, kiedy stajemy wobec wyboru między obrażaniem Boga a obrażaniem naszych bliskich, musimy podjąć decyzję nie grzeszenia przeciw Bogu, nawet za cenę zranienia innych.  Jest to straszne  poświęcenie dla tych, którzy muszą przez to przejść.
 
Namalowałam sztylet Abrahama w formie krucyfiksu.  Jezus poniósł najwyższą ofiarę dla nas, podczas gdy słowo Boże jest mieczem obosiecznym mogącym dzielić nasze lojalności.  Przejdziemy każdą próbę, będąc zjednoczeni ze Słowem.  W następstwie, z naszą ofiarą przychodzi radość; radość z prawdziwej przynależności do Chrystusa.
 

© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski