Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
 
Cichy i łagodny
 
Wstecz                                                      Dalej
 
W moim doświadczeniu Boga i Jego przyjaźni ze mną, nasuwa mi się jedno określenie – łagodność.  Bóg zawsze był tak łagodny w stosunku do mnie.
 
Na tym rysunku przedstawiającym Dzieciątko Jezus, myślę o Jego łagodności.  Pozwala On ptakowi spoczywać na Jego palcu, ani nie przytrzymując go, ani nie trzymając w niewoli.  Podobnie postępuje z nami, którzy jak ptaki odfruwamy w różnych kierunkach.  Zachęca nas do odpoczynku w Nim, i do zaufania, że nigdy nas nie skrzywdzi.
 
Kiedy grzeszymy lub oddalamy sie od Niego, zbliża się do nas delikatnie, aby nas nie przestraszyć i  nie spowodować naszej dalszej od Niego ucieczki.  Kiedy wiemy, że jesteśmy w grzechu, obawiamy sie Bożej ręki.  Lecz Jezus, który określił się jako cichy i pokorny sercem (Mt 11:29), objawił nam w ten sposób, że Bóg jest łagodny.  Bycie cichym i łagodnym jest zaprzeczeniem wybuchania mściwym gniewem.  A więc możemy albo pozostawać z dala od Niego, trwając w grzechu,  albo powrócić do Jego kochającej, wyciągniętej dłoni.  Jak pocieszającą rzeczą jest wiedzieć, że Bóg jest samą cierpliwością, samym miłosierdziem i samą łaskawością.
 

© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski