Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
The Parable of the Sower
 
Przypowieść o siewcy
 
wróć                                                      następna
 
Kiedy prawda dociera do naszych uszu, co się z nią dzieje?  Jezus przedstawia cztery możliwości w Swej przypowieści o siewcy (Lk 8:5-15).  Przedstawione na obrazie, od lewej do prawej, są droga, skała, ciernie i żyzna ziemia.
 
Jeśli należymy do pierwszej kategorii, to nie zawracamy sobie głowy refleksją nad przypowieścią, ale jednocześnie, żaden z nas nie może uczciwie powiedzieć, że należy do tej ostatniej.  Większość z nas pasuje do drugiego lub trzeciego przykładu Jezusa.  Mówią one o korzeniach i wzroście.  W jednym przypadku, korzenie nie zapuszczają się wystarczająco głęboko, a w drugim – wzrost zostaje zagłuszony.
 
Słuchacze porównani do skały przyjmują słowo z radością.  Akceptują prawdę umysłem, ale nie przenika ona do serca. Prawda nie jest głęboko zakorzeniona i nie jest w stanie przetrwać próby.
 
Kiedy prawda nie dociera do serca, napotyka na cierniste chwasty.  Chwastami są pragnienie rzeczy materialnych i ziemskie troski.  Wypełniają serce, nie pozostawiając wiele miejsca dla Boga.  Miarą naszej produktywności w miłości do Boga jest nasza odporność na powab świata.
 
Dokąd Słowo Boże powinno dotrzeć kiedy Je słyszymy?  Gdy nasze umysły akceptują Je z radością, a nasze serca przyjmują Je do siebie, i kiedy w naszych sercach nie ma konkurencyjnych światowych pragnień, wówczas ziarno pada na żyzną glebę i plon owocu będzie obfity.
 

© 2002-2022 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski