Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
 
Pan jest moim pasterzem
 
Wstecz                                                      Dalej
 
Pamiętam, jak kiedyś obserwowałam pasterza.  Zauważyłam, że gdy jedna owca, pasąc się oddaliła się, pasterz przybliżył się do niej, wymachując kijem, nakłaniając ją w kierunku stada.  Ale gdy pasterz się poruszał, lojalne stado automatycznie postępowało za nim; gdy zostawiał 99 owiec, by pójść za jedną, 99 szło za nim, dopóki ta jedna z łatwością nie wymieszała się ze stadem.  I dopiero wtedy mógł znów prowadzić stado.
           
“Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:
            orzeźwia moją duszę.”  (Psalm 23)
 
Myślę o wodach jako sakramentach, które są dla nas:  gdy jestem tą jedną owcą, potrzebującą pojednania i połączoną z 99-cioma lub też gdy 99 idzie za pasterzem do Eucharystii, łącząc się z tą jedną, pojednaną.  Jezus, Dobry Pasterz, orzeźwia nasze dusze spokojnymi wodami sakramentów.
 
Jakie to dla nas łatwe znów się zjednoczyć przez obmycie w wodach Sakramentu Pojednania!  A więc podążajmy za Pasterzem do Eucharystii, by Mu pomóc przyprowadzić inne zabłąkane owce.
 

© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski