Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Irene Thomas
Header Graphic
 
 
Małżeństwo
 
Wstecz                                                      Dalej
 
Prawy górny róg obrazu przedstawia początek, kiedy Bóg stworzył nas mężczyzną i niewiastą, wzajemnie się uzupełniającymi. Symbolami mężczyzny i kobiety są czarne półkola; jedna płeć skierowana jest w jedną stronę, podczas gdy druga zwrócona jest w kierunku przeciwnym.
 
Od początku, Bóg ustanowił małżeństwo w celu rozrodu w kochającym się związku jednego mężczyzny z jedną kobietą;  półkola są połączone, tworząc kręgi stanowiące jedno ciało.  Święty węzeł małżeński przedstawiony jest jako żółte koła wokół kręgów.  Bóg zjednoczył te pary na  całe życie i chroni je Swą łaską, pod warunkiem, że obydwoje jej pragną.
 
Obraz ten przedstawia ruch od uporządkowanego początku po lewej stronie, do obecnych czasów po prawej, gdzie zdrowe, sakramentalne małżeństwa wyróżniają się wśród licznych niedozwolonych związków.  Szczęścia małżeńskiego można doznać jedynie żyjąc w zgodzie z zamiarem Autora.
 

© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski