Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
 
Święty Płód
 
Wstecz                                                      Dalej
 
Wcielenie, to znaczy gdy Bóg stał się człowiekiem, miało miejsce, kiedy Maryja przyjęła zwiastowanie Anioła.  Jezus, zjednoczony z Przedwiecznym Bogiem, stał się w tym momencie człowiekiem, częścią Swojego własnego stworzenia.  Wszechmocny Bóg pokornie zniżył się, by stać się maleńką tkanką.
 
W ten sposób Słowo stało się ciałem, nie przez fizyczne odłączenie się od Maryi w czasie Swego narodzenia, lecz w pierwszym momencie Swego w Niej życia.
 
Na obrazie tym, przedstawiającym Jezusa w postaci zarodka, umieściłam również aureolę mówiącą nam językiem wschodnich ikon, kim On jest.  Greckie litery na ramionach krzyża to czas teraźniejszy czasownika “być”, rozumiane jako Ten, który jest, wskazując na Niego jako tego samego Boga, który przedstawił się Mojżeszowi jako “Ja Jestem Który Jestem”.
 
Ponieważ nasze dusze stworzone są w miłości na obraz tego wielkiego Boga w chwili poczęcia, każdy ludzki zarodek, embrion czy zygota są święte.
 

© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski