Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Irene Thomas
Header Graphic
 
Our Lady of Sorrows
 
Solis et Veneris
 
Wstecz                                                      Dalej
 
Słowa „Solis et Veneris” znaczą w języku łacińskim „niedziela i piątek”. 
 
Niedziela, jako dzień, w którym Jezus zmartwychwstał, jest dniem radości.  W piątek, dzień, w którym Jezus umarł, należy się umartwiać.  Z tego powodu ucztujemy w niedziele i pościmy w piątki.
 
Obydwie rzeczy muszą by praktykowane z umiarem i właściwą intencją.  Ucztowanie nigdy nie może prowadzić do obżarstwa, pijaństwa czy rozpusty, a poszczenie nie może być praktykowane na pokaz czy też jako próba udowodnienia sobie, jak wspaniale trzymamy się zasad.
 
Poszcząc, potajemnie wyrzekamy się czegoś, co lubimy, z miłości do Jezusa i jednocześnie wczuwamy się w sytuację ubogich, którzy mogą być tych dóbr pozbawieni.
 
Kościół nadal wymaga od nas wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątki, ale zezwala na zastąpienie jej inną ofiarą, zgodnie z naszym życzeniem.  W piątki Wielkiego Postu mamy powstrzymywać się od spożywania mięsa niezależnie od innych ofiar.  Najważniejszą rzeczą jest praktykowanie zaparcia się siebie w tym dniu tygodnia, w którym Jezus za nas umarł.
 
© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski