Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
 
Modlitwa Pańska
 
Wstecz                                                      Dalej
 
Ojcze nasz, Któryś jest w Niebie,
Razem z Synem i Duchem Świętym,
Święć się Imię Twoje.
Sanctus!  Sanctus!  Sanctus!
Przyjdź Królestwo Twoje!
O Chryste Królu.
Bądź wola Twoja,
O Panie.
Jako w Niebie tak i na ziemi.
O Uświęcicielu.
 
Chleba naszego powszedniego,
O Święta Eucharystio,
Daj nam dzisiaj,
O Boża Opatrzności.
I odpuść nam nasze winy,
O Boże Miłosierdzie,
Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom,
O Boski Sędzio.
I nie wódź nas na pokuszenie,
O Duchu Święty.
Ale nas zbaw ode złego.
O Odkupicielu,
Jezu Chryste Ukrzyżowany.
 

© 2002-2022 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski