Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
 
Zaangażowanie
 
Wstecz                                                      Dalej
 
Każdy kolor wybrany dla tych bloków, które muszą być ułożone w stos i zbalansowane, reprezentuje pewien aspekt życia małżeńskiego: czerwony – intymność seksualną, fioletowy – prowadzenie domu i wychowywanie dzieci, niebieski – przyjaźń i związki towarzyskie, zielony – pracę i finanse, i żółty – wypoczynek i kultywację życia duchowego.
 
W burzliwych wodach tego życia, te elementy życia małżeńskiego mogą być trudne do utrzymania we właściwym porządku, co przedstawia szara, dolna część  obrazu.  Tym, co utrzymuje małżeństwo we właściwym porządku, jest zaangażowanie.  Przedstawia to biała linia na obrazie.
 
Zaangażowanie jest decyzją, bo i prawdziwa miłość jest decyzją – miłość nie może się opierać na odpływie i przypływie uczuć.  To właśnie zaangażowanie jest sprawdzianem miłości i tylko na mocy zaangażowania każdego małżonka trwa małżeństwo.
 

© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski