Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 

 
͈Mario!"
 
Wstecz                                                      Dalej
 
Maria Magdalena jest pogrążona w bólu.  Jest udręczona i cierpi podobnie jak wielu z nas, którym świat się dziś wali, i którzy odczuwamy tyle niesprawiedliwości w naszym smutku.  Jej gorzki smutek przekształci się wkrótce w niewypowiedzianą radość, która lada chwila nadejdzie.
 
Imię  ͈Maria” dopiero zostało wypowiedziane przez Jezusa. Zaistniał między nimi kluczowy moment, który zadecyduje o zmianie jej emocji.  Maria rozpoznaje to imię jako swoje własne i poprzez to imię, w końcu zrozumie swą tożsamość i cel swego cierpienia.  Imię to już nie jest jedynie jej osobistym imieniem, lecz obejmuje ono jej całą istotęi cel jej cierpienia.
 
A kiedy nasz dzień nadejdzie, jaki pokój i radość nas ogarną, gdy usłyszymy wyraźnie wypowiedziane nasze imię, w którym nareszcie rozpoznamy sprawiedliwość i miłosierdzie!
 
© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski