Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
Pieta
 
Pieta
 
Wstecz                                                      Dalej
 
Maryja dała nam Dzieciątko Jezus, a my Je oddaliśmy jej jako zmarłego człowieka. Stoi osamotniona w swym bólu.  Intensywność jej bólu jest unikalna w historii ludzkości.  Ona, nieskalana, trzyma w ramionach doskonałego, niewinnego Człowieka-Boga, mając w pamięci wypełnione miłością trzydzieści trzy lata najdoskonalszej więzi pomiędzy nimi.
 
Siedzi u stóp czaszki-skały (pokazanej po lewej stronie obrazu), doświadczając najgorszego możliwego zła popełnionego przez ludzkość - bogobójstwa - morderstwa Boga!  Samotna w swojej pustyni, Niepokalana, otoczona potęgą ludzkiego brudu.
 
Najgorsze już nastąpiło. Bez względu na rozwój wydarzeń w obecnym świecie, nigdy nie jest tak źle, aby nie można było kochać Boga.  Dzięki odkupieńczej ofierze Jezusa, jesteśmy uczestnikami dalszej części tej sceny.
 
Jesteśmy ludem wielkanocnym.
 
© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski