Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Irene Thomas
Header Graphic
 
 
Przejdź przez Morze Czerwone
 
Wstecz                                                      Dalej
 
 
 
Gdy Izraelici przybyli nad Morze Czerwone, Bóg rozkazał Mojżeszowi by podniósł swą laskę i wyciągnął rękę nad morze dzieląc je na dwoje.  Morze stanowiło przeszkodę, lecz Bóg Swą mocą stworzył w nim drogę umożliwiającą Izraelitom przejście.
 
Jezus jest nowym Mojżeszem, który na krzyżu wyciągnął Swe ramiona i rozdzielił morze, które po grzechu Adama oddzieliło człowieka od Boga.
 
Lecz dla niektórych sam Jezus jest jakby morzem; przeszkodą dla ich wiary i rozumu.  Są tacy, którzy odrzucają Wybawiciela; nawet Izraelici szemrali przeciw Mojżeszowi, gdy ich prowadził do ziemi obiecanej.
 
Jezus poświęcił się za nas do ostatniej kropli Swojej Krwi; jesteśmy dłużni naszemu Zbawicielowi.  Przekroczmy morze zaczerwienione Krwią Chrystusa i pozwólmy Mu prowadzićnas do niebieskiej ziemi obiecanej.  
 
 

© 2002-2024 - Irene Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski