Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
 
Pierwsza Msza
 
Wstecz                                                      Dalej
 
Pierwsza Msza Ostatniej Wieczerzy została ustanowiona kiedy to Jezus uczynił Swą śmierć na Kalwarii wieczną ofiarą, składaną aż do ponownego Jego przyjścia w chwale.
 
Każdy kapłan staje się ukrytym narzędziem, którym Jezus się posługuje, by składać tę ofiarę Bogu Ojcu na odpuszczenie grzechów.
 
Nie powinniśmy już uważać naszego znajomego kapłana przy ołtarzu za zwykłego człowieka, lecz musimy uznać, ze działa on “in Persona Christi”.
 
Jest to nasz Pan przy ołtarzu Kalwarii, który zmartwychwstały przychodzi do nas w Eucharystii.  Następnym razem, kiedy widzisz twojego kapłana sprawującego Ofiarę Mszy Swiętej, przybądź na Ostatnią Wieczerzę i ujrzyj tam Jezusa.
 
(Od prawej strony Jezusa: Jan, Piotr, Bartłomiej, Szymon, Tomasz, Filip, Mateusz, Jakub syn Alfeusza, Andrzej, Juda, Jakub brat Jana, i Judasz Iskariota).
 
© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski