Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
 
Zjednoczenie
 
Wstecz                                                      Dalej
 
W chwili śmierci ciało oddziela się od ducha – pokazuję to na dole obrazu.  Ciało umiera, lecz duch nie; duch przechodzi do zaświatów.
 
Duch człowieka zmarłego w przyjaźni z Bogiem, spotka się z rodziną i przyjaciółmi, którzy również pomyślnie dotarli do celu.  Będzie to cudowne spotkanie.  Wszyscy będą się razem radować, że zostali zbawieni.
 
Pewność tu, na ziemi, że jesteśmy zbawieni, jest grzechem zarozumiałości.  Jezus powiedział nam, że tylko ci, którzy wytrwają do końca, będą zbawieni.  Dlatego aż do momentu naszej śmierci nie możemy być pewni zbawienia.  Stan naszej duszy w ostatniej sekundzie życia zdecyduje o tym, czy zostaniemy uznani za wiernych, a następnie odkupionych i przyjętych na wielkie spotkanie.
 

© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski