Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
 
Piotr zapiera się Jezusa
 
Wstecz                                                              Dalej
 
Piotr, który nie tak dawno odciął ucho słudze arcykapłana w obronie Jezusa, teraz nie użyje języka, by Go bronić. Kiedy wcześniej nie bał się tłumu uzbrojonych mężczyzn, teraz boi się służącej. Dlaczego?
 
Ponieważ bez adrenaliny, która dodała mu odwagi, ciepło ogniska i towarzystwo gapiów sprawiły, że poczuł samozadowolenie.  Dobrze było należeć do kręgu ludzi wokół niego. To była cecha, którą już wykazał, gdy Paweł go kiedyś zganił. (Gal 2: 11-14).
 
Chęć przynależności do tego świata jest największą siłą, która sprawia, że ​​odwracamy się od Chrystusa. Kościół nie może dostosować się do świata bez zapierania się Jezusa.
 

© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski