Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
 
Niewiasta i smok
 
Wstecz                                                      Dalej
 
Jest to niewiasta z Księgi Objawienia, “obleczona w słońce ,i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.”  Słusznie rozpoznajemy w niej Maryję; jednak wizerunek niewiasty przede wszystkim reprezentuje Izrael.  Brzemienna niewiasta Izrael ma wkrótce urodzić niemowlęcy Kościół.  (Ichtus – symbol ryby – pokazany jest na łonie niewiasty).  Stojącego obok i gotowego pożreć pierwotny Kościół szatana symbolizuje siedmiogłowy smok.
 
Księga Objawienia została napisana, by wzbudzić w pierwszych Chrześcijanach nadzieję i odwagę podczas ich prześladowań przez Imperium Rzymskie.
 
Nie dajmy sie wciągnąć w obecnie krążące sensacje i wyimaginowane proroctwa dotyczące Księgi Objawienia.  Ta drogocenna księga zawiera prawdziwe objawienie: Chrystus zwyciężył, Chrystus powróci.  Uczy nas nadziei, oczekiwania i przetrwania wszelkiej próby, nawet śmierci, aż przyjdzie Chrystus, by nas wziąć do Siebie.
 

© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski