Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
 
 
Samarytanka
 
wróć                                                      następna
 
Jezus, Światłość świata, siedzi przy studni w szczycie światła dnia – w południe.  I tu zwraca się do Samarytanki.
 
Samarytanie byli pierwotnie Żydami.  Nie uprawiali kultu w świątyni w Jerozolimie, co powiększało między nimi animozje.  Ponieważ zintegrowali się z pięcioma pogańskimi ludami osiadłymi w tym samym rejonie i pomieszali swe wierzenia z wierzeniami pogańskimi, nie uważano już ich za czystych Żydów.  Symbolem tego może być to, że Samarytanka miała pięciu poprzednich mężów,  Na obrazie ma na sobie pas z pięcioma wiszącymi ozdobami.
 
Dzisiaj uważamy, że możemy swobodnie mieszać nasze chrześcijańskie poglądy z pięcioma sprzecznymi i rozpowszechnionymi ideami, mianowicie:  relatywizmem, New Age, indywidualizmem, fałszywym feminizmem i fałszywą wolnością.  W ten sposób, nadal będziemy powracać do studni spragnieni, znajdując wodę w studni zastałą.  Tylko w czystości naszej chrześcijańskiej wiary, Jezus obdarza nas wodą bieżącą, czyli łaską przez Ducha Świętego.
 
Niech Duch Święty otworzy nam oczy, byśmy się oddzielili od wszelkich idei niezgodnych z nauczaniem Chrystusa, i tak jak Samarytanka, abyśmy byli chętni do ewangelizacji tych, którzy są spragnieni.  Tylko w Jezusie mamy swiatłość, wodę żywą i życie wieczne.
 

© 2002-2022 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski