Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
 
Zesłanie Ducha Świętego
 
wróć                                                      następna
 
W Dzień Pięćdziesiątnicy, wyznawcy Chrystusa czuwali razem w jednym pokoju.  Z tego jednego pokoju, Kościół miał się objawić aż po krańce ziemi (mapa świata jest ukazana w dolnej połowie obrazu).
 
Uczniowie usłyszeli szum, jakby uderzenie wiatru.  Czy nie mógłby to być dźwięk głosu biskupów z każdego stulecia, przemawiających razem w jedności?  Głos Kościoła jest głosem Ducha Świętego.
 
Języki, jakby z ognia, rozdzieliły się i spoczęły na obecnych.  Czy nie rozdzieliły się po to, by się podzielić między wieki i czy nie spoczywają dziś na nas?  Rzeczywiście, dostrzegamy ogień miłości i świętości w każdym świętym każdej epoki.
 
Duch Święty jest samą Świętościa i wylewa na nas Swe dary w sakramencie Bierzmowania.  Obyśmy wsłuchiwali się w głos Magisterium (t.j. urząd nauczycielski Kościoła) i obyśmy dostrzegali i naśladowali przykład świętych wiedząc, że Kościół Chrystusowy pozostaje świętym, nawet w dzisiejszym świecie.
 

© 2002-2022 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski