Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
 
Powrót
 
wróć                                                      następna
 
Oto Święta Rodzina powracająca do domu po uchodźctwie w Egipcie.  Izrael jest przedstawiony na dole obrazu, a Egipt na górze.  Po lewej stronie pokazana jest droga do Egiptu, a po prawej – droga powrotna.
 
Bóg wyzwolił Izraelitów z niewoli egipskiej.  Czuwał nad nimi i traktował ich zbiorowo jako Swojego Syna.
 
Proroctwo, że Mesjasz zostanie powołany z Egiptu, miało głęboki wydźwięk.  Przez powołanie Swojego Syna , Jezusa, z Egiptu, Bóg utożsamia Izrael ze Swoim własnym Synem.
 
Kościół jest teraz nowym Izraelem.  Egipt symbolizuje nasz świat, a Jerozolima Ziemię Obiecaną.  Jezus stał się człowiekiem, aby się zidentyfikować z nami, dziećmi Bożymi, odkupić nas z tego świata ucisku i doprowadzić nas do Ziemi Obiecanej – Nieba.
 
Wniebowstąpienie Jezusa jest Jego powrotem.  Dana jest nam, Bożym Dzieciom,  obietnica, że odrzucając ten świat I naszą niewolę grzechu, poprzez Jezusa, moźemy być pewni naszego własnego powrotu.
 

© 2002-2022 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski