Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
 
“Precz!”
 
wróć                                                      następna
 
Jezus sporządził sobie bicz, który użył do oczyszczenia świątyni.  Świątynia ma by domem modlitwy.  Podobnie do Jezusa, który nazwał się Świątynią, ja również nią jestem, a więc też muszę by domem modlitwy.
 
Modlę się,  by Jezus wyrzucił z mej duszy wszelkie rozproszenie i wszelki grzech, abym mógł spoczywać tylko w Nim.
 
W odległym, spokojnym i bladym centrum obrazu, znajduje się Święta Eucharystia.  Jezus oczyszcza naszą drogę przez przebaczenie, prowadzi nas do Boga, i jednoczy się z nami w Eucharystii  jako jedynej Świątyni Boga.
 

© 2002-2022 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski