Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
  
Sprawiedliwość i miłosierdzie
 
Wstecz                                                      Dalej
 
Bóg jest Miłością; również, między innymi, Bóg jest Prawdą, Bóg jest Pięknem, Bóg jest Dobrocią, Bóg jest Mocą, Bóg jest Sprawiedliwością i Bóg jest Miłosierdziem.
 
“Miłosierny” jest przymiotnikiem opisującym Boga, lecz “miłosierdzie” jest rzeczownikiem stanowiącym Jego istotę.  On nie tylko jest prawdziwy, lecz jest samą Prawdą; nie tylko dobry, lecz jest Dobrocią, itd.  Jest zródłem umożliwiającym poznanie tych metafizycznych przymiotników.  Kontemplowanie tej tajemnicy jest nie tylko pokarmem na całe życie, lecz będzie nieskończonym pokarmem w życiu wiecznym.  W tym obrazie kontemplowałam Sprawiedliwość i Miłosierdzie.
 
Sprawiedliwość, namalowana po lewej stronie jako czarno-biała wstęga, ma wzór utworzony z aniołów będących w opozycji do demonów, wskazujących w dół.  Miłosierdzie przedstawione jest po prawej stronie w postaci czerwono-białej wstęgi.  Białe postacie to święci, którym Bóg przebaczył i których odkupił i którzy stali się biali jak śnieg przez Krew Baranka, Jezusa.
 
Bóg jest wieczną Sprawiedliwością i wiecznym Miłosierdziem, które nie mogły być użyte zanim On cokolwiek stworzył.  Wydaje się, że Sprawiedliwość została po raz pierwszy użyta podczas buntu Aniołów, a Miłosierdzie przy upadku człowieka.
 

© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski