Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
 
Zagrają na wielkiej trąbie
 
Wstecz                                                     Dalej
 
W czasach ostatecznych, zagrają na wielkiej trąbie i w jednej chwili zmartwychwstaniemy.  Każdy człowiek, który kiedykolwiek żył, zostanie odtworzony z popiołów; podobnie i ci, którzy będą jeszcze zamieszkiwać ziemię, zostaną przemienieni.
 
Zmartwychwstanie nie odnosi się do faktu, że dusza żyje po śmierci, czyli że jest nieśmiertelna.  To śmiertelne ciało umiera, a dusza się od niego oddziela.  Zmartwychwstanie oznacza, że ciało jest odtworzone.  Na dźwięk ostatniej trąby, dusza i ciało znów się  połączą i każdy z nas w swoim ciele zmartwychwstanie;  niektórzy do życia, inni na sąd.
 
Obraz przedstawia zmartwychwstanie do życia; to, co kiedyś było upadłą naturą, jest przemienione i przekształcone, a nasze uszkodzone ciała stają się uwielbionymi, uduchowionymi ciałami, odmienionymi w swej naturze i obdarowanymi mocą nadprzyrodzoną.
 
Zbawiając upadłego człowieka, Jezus był pierwszym, który powstał z martwych, obiecując życie wieczne tym, w których mieszkał w momencie ich śmierci.  Jest to sedno naszej wiary.  To przez fakt życia Jezusa w naszej duszy i ciele zmartwychwstaniemy do życia.
 

© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski