Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
Header Graphic
 
 
Aniołowie
 
Wstecz                                                      Dalej
 
Każdy człowiek na ziemi, bez względu na to, czy jest chrześcijaniniem czy nie, otrzymał anioła stróża.  Każdy kościół ma swojego anioła, jak opisuje to Księga Apokalipsy.  Czy rodzina, będąca  kościołem domowym, ma również swojego anioła?  W Fatimie został objawiony anioł stróż Portugalii, co jest dowodem, że również i poszczególne kraje mają swych aniołów stróżów.   Czy miasta ich również mają?  My, jako poszczególni ludzie, mamy aniołów, ktorzy nad nami czuwają, a także grupy w grupach i wewnątrz narodów;  warstwy aniołów danych nam na obronę.
 
Zgodnie z tradycją, istnieje dziewięć chórów anielskich - trzy wielkie oddziały czyli hierarchie, a każda hierarchia podzielona jest na trzy wielkie chóry.  Rolą pierwszej hierarchii jest służba Bogu i należą do niej serafini, cherubini i trony.  Druga hierarchia ma za zadanie zarządzać Wszechświatem i nadzorować nad całym światem.  Stanowią ją panowania, moce i potęgi.  Na trzecią hierarchię składają się posłańcy, prowadzący i strzegący ludzi.  Są to zwierzchności, archaniołowie i aniołowie stróże.
 
Bóg, w Swoim wcieleniu, nie zjednoczył się z aniołami, lecz stał się człowiekiem, a przez to wywyższył upadły ród ludzki.  I mimo, że aniołowie są tak wysoko ponad nami, będącymi tu na ziemi, ci, którzy osiągną Niebo, zostaną wyniesieni ponad serafinów.  Będziemy zjednoczeni z samym Bogiem.
 

© 2002-2023 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski