Catholic World Art
Artist, Ira Thomas
 
O Artystce
 
Urodzona w artystycznej i pobożnej, katolickiej rodzinie, Ira (ee-rah) Thomas wychowała się na śródziemnomorskiej wyspie Malcie. To zakonnica w katolickiej szkole, siostra Mary Dukes, dała Irze podstawy wykształcenia arystycznego. Później pobierała lekcje od wybitnego artysty maltańskiego, Esprit Barthe’a. Kiedy pracowała na Malcie jako biegły rysownik architektoniczny, poznała amerykańskiego przyszłego męża. Przyjechała do Stanów Zjednoczonych w wieku 22 lat, jako  nowo poślubiona mężatka. W jej opinii, jej największym dziełem artystycznym było wychowanie dzieci w wierze katolickiej.
 

Ira Thomas ma zaszczyt być spokrewnionąze Św. Ġorġ’iem Precą, kuzynem jej babki,  kanonizowanym 3 czerwca 2007 roku przez papieża Benedykta XVI.

© 2002-2019 - Ira Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski