Header Graphic
Catholic World Art
Artist, Irene Thomas
Header Graphic
Moja misja
 
W odpowiedzi na encyklikę papieża Jana Pawła II skierowaną do artystów, będę pielęgnować talenty, którymi Bóg tak hojnie mnie obdarzył i decyduję się na używanie ich w Kościele katolickim. Użyję moją sztukę jako sposób katechezy, szczególnie w Nowej Ewangelizacji. Chciałabym, aby moje obrazy wzbudziły miłość do Boga i pragnienie prawdy.
 
Połączę malarstwo z pisaniem, aby zaprosić innych do refleksji nad przedstawionym tematem. Moje malarstwo będzie aktem modlitwy, z której wywodzi się pisemne przesłanie towarzyszące
każdemu obrazowi. Ponadto, treść moich refleksji, przed ich wydrukowaniem, będzie uważnie 
sprawdzana przez katolickiego kapłana w celu uniknięcia jakichkolwiek błędów doktrynalnych.

Nie będę korzystać z mojej wolności artystycznej kosztem ewentualnej błędnej interpretacji lub lekceważenia tematu. Zamiast tego, pozwolę sobie malować w różnych stylach, w zależności od tematu, naśladując Ojca Przedwiecznego, którego stworzenie nacechowane jest tak bogatą różnorodnością.

Wybranymi przeze mnie patronami mojej twórczości są Św. Jan Ewangelista i Św. Ġorġ Preca. Ich i Was wszystkich proszę o modlitwę, abym mogła pozostać wierna mojemu powołaniu;  "Zaradzajcie potrzebom świętych." (Rz 12:13). Poprzez tę twórczość, niech Bóg będzie wysławiany!
                                                                              
                                                                                                                         

 

 

© 2002-2024 - Irene Thomas
Tłumaczenie polskie:  Elizabeth Sikorski